Komitet Wyborczy

Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej

 

aktualności

program działania

okręgi wyborcze

kandydaci

dokumenty

sprawy organizacyjne

kontakt

 

   

Program Wyborczy Komitetu Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej   wywodzi się z ponad 100 letniej tradycji i pracy wielu pokoleń dla Sanoka i powiatu sanockiego.
Tak, jak w przeszłości głównym celem było upiększanie miasta i Ziemi Sanockiej, tak obecnie naszą działalność koncentrujemy na wyzwaniach stawianych przez współczesność.
Jesteśmy komitetem niepartyjnym, dlatego nasze cele będziemy realizować ponad podziałami społecznymi i politycznymi.

 

           Nasz program dla Powiatu Sanockiego zawiera się w 12 punktach

 

§  Remonty dróg, mostów i chodników we współpracy z gminami powiatu.

§  Budowa mostu na Białą Górę w ramach programu rządowego „Mosty+” oraz mostu
w Tyrawie Solnej.

§  Zapewnienie stabilizacji finansowej i kadrowej szpitala powiatowego zapewniającej bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.

§  Dostosowanie powiatowej służby zdrowia do potrzeb mieszkańców - reaktywowanie oddziału położniczego, utworzenie oddziałów paliatywnego, rehabilitacyjnego, opieki długoterminowej.

§  Wsparcie dla systemu ratownictwa medycznego poprzez zakupy nowych karetek, sprzętu medycznego, zwiększenie ilości zespołów wyjazdowych.

§  Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego.

§  Włączenie Muzeum Historycznego do sieci placówek kulturalnych samorządu wojewódzkiego.

§  Wspomaganie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez dofinansowanie

 klubów i stowarzyszeń sportowych.

§  Budowa sali gimnastycznej dla LO II w Sanoku.

§  Pozyskiwanie w maksymalnym stopniu funduszy pomocowych z UE w celu realizacji projektów inwestycyjnych, oświatowych, zdrowotnych i innych.

§  Zwiększenie ilości posterunków policji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. 

§  Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o dostępne środki i programy celowe na łagodzenia i likwidację skutków bezrobocia.

 

 

 

                             Nasz Program jest realny a ludzie skuteczni