Komitet Wyborczy

Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej

 

aktualności

program działania

okręgi wyborcze

kandydaci

dokumenty

sprawy organizacyjne

kontakt

 

   

Konto do wpłat

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku

Nr 09 8642 1184 2018 0057 1829 0001

Komitet Wyborczy Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej

38-500 Sanok, Rynek 15

Tytuł wpłaty: Wpłata na komitet wyborczy

- Wpłat na rachunek bankowy komitetu wyborczego można dokonywać jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem z konta prywatnego lub kartą płatniczą


-  Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych.

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego wyborców nie może przekraczać. kwoty 31 500,00 zł.

- zabronione jest pozyskiwanie środków po dniu wyborów

Wydatkowanie środków jest dozwolone w tym samym początkowym terminie, co ich pozyskiwanie, tj. od dnia wydania przez właściwy organ wyborczy postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego

 

- Zabronione jest wydatkowanie środków przez komitet wyborczy po dniu złożenia sprawozdania finansowego

 

dane do faktury

Komitet Wyborczy Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej

38-500 Sanok, Rynek 15

NIP 6871966944

Strona www.kwtpsizs.sanok.pl

Email:  tpsanoka@gmail.com